Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Χάρη στη συνεχώς αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την επέκταση σε όλο τον κόσμο και την τεχνολογική πρόοδο,
η ΕΤΕΜ προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε νέους και ταλαντούχους επαγγελματίες για να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διακεκριμένους ομίλους της Ελλάδας.

 • Αναζητούμε άτομα που διακατέχονται από δημιουργικό και πρωτοποριακό πνεύμα, και προσηλώνονται στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.
 • Άτομα που καλωσορίζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις, επιτυγχάνουν στόχους και διαθέτουν επαρκή εμπειρία στον κλάδο αλουμινίου.
 • Αναζητούμε άτομα με πάθος, χαρακτήρα, σεβασμό κι εργασιακή ηθική.

Job Openings

Production Operations Analyst
Μαγούλα, Αττικής

Ενδιαφερόμαστε για την κάλυψη της θέσης του Production Operations Analyst στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής.

 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα

 • Ανάλυση διαδικασιών
 • Ανάπτυξη και συντήρηση προγραμμάτων παραγωγής
 • Δημιουργία reports παραγωγής

 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης.
 • Γνώση MS Office και ERP συστημάτων.
 • Επιθυμητή γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού C, C++, C#, .NET, Python - SQL
 • Επιθυμητή γνώση Power BI
 • Ικανότητα να αντιμετωπίσει πολύπλοκα ζητήματα που προκύπτουν σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Οργάνωση, ταχύτητα κι ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.

 

Η Εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και ανάπτυξη των προσόντων.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμιλο.

----

We are looking for a Production Operations Analyst to join our factory facilities, located in Magoula, Greece.

 

Key responsibilities

 • Analyze production procedures and policies.
 • Develop and maintain production software.
 • Create production reports.

 

Skills and qualifications

 • Knowledge of C, C++, C#, .NET, Python-SQL would be considered as a plus.
 • Knowledge of Power BI would be considered as a plus.
 • Analytical and problem-solving skills.
 • Good verbal and written English language skills.

 

 

The Company offers

 • Competitive remuneration package.
 • Additional health insurance.
 • Continuous training.
 • Opportunities for development in a dynamic and growing international group.
 • Rewarding and motivating working conditions.

 

Apply now
Υπάλληλος Λογιστηρίου & Εξωτερικών Εργασιών
Μαγούλα, Αττικής

Η ΕΤΕΜ Α.Ε. επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Υπαλλήλου Λογιστηρίου–Εξωτερικών εργασιών  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μαγούλα Αττικής.

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 

 • Υποστήριξη λογιστηρίου.
 • Διαχείριση παραστατικών.
 • Διαχείριση εξοδολογίων εργαζομένων.
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων.
 • Αρχειοθέτηση.
 • Εξωτερικές εργασίες.

 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου

 

 • Πτυχίο ΤΕΙ.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Τόπος κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή Μαγούλας, Ελευσίνας, Μάνδρας θα εκτιμηθεί θετικά.
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη προϋπηρεσία.

 

Η Εταιρεία προσφέρει

 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και ανάπτυξη των προσόντων.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμιλο.
Apply now

Job application form

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Η ΕΤΕΜ σας πληροφορεί ότι μέρος των δεδομένων που παρέχονται εθελοντικά σε αυτήν την ανακοίνωση είναι απόρρητα και υπάγονται σε διαχείριση ειδικής προστασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 2016/679 και την πράξη προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την επίτευξη επιτρεπόμενων από τους νόμους σκοπούς που σχετίζονται με την τρέχουσα ανακοίνωση, καθώς και για την επίτευξη του νομικού συμφέροντος του διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων. Η ETEM επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία ,και εγγυάται την ασφάλεια και το απόρρητό σας. Σας ενημερώνουμε ότι συμφωνείτε η ΕΤΕΜ να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα στις αρχές και κυβερνητικούς θεσμούς ή τρίτες πλευρές, όταν αυτή η υποχρέωση επιβάλλεται από το νόμο ή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των δικαιωμάτων και των νομικών συμφερόντων σας ως συμμετέχοντες σε μια επιλογή και για πιθανή μελλοντική δημιουργία εργασιακών σχέσεων. Σε συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανόνες της ΕΤΕΜ, διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα ένστασης κατά την επεξεργασία, παροχή και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς από τους αναφερόμενους εδώ.