Πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον

04/06/2022
Πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον

Η κλιματική αλλαγή είναι μια περιβαλλοντική πρόκληση που θέτει σε κίνδυνο όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο με διαφορετική ένταση. Από την Αφρική στην Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και Ευρώπη, οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν εκδηλωθεί με την πάροδο των ετών ως ηπειρωτική υπερθέρμανση του πλανήτη, εκτεταμένες πυρκαγιές, το λιώσιμο των πάγων, την άνοδος της στάθμης της θάλασσας, την τρύπα του όζοντος και άλλα σοβαρά φαινόμενα. Όλα τα παραπάνω έχουν σοβαρές συνέπειες για το μέλλον μας και απαιτούν επείγουσες ενέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τρεις συντομογραφίες εμφανίζονται όταν τίθεται το θέμα της βιωσιμότητας και αυτές είναι – CSR, SDGs και ESG. Αλλά το τι σημαίνουν όλα αυτά και πώς επηρεάζουν την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον, αυτό είναι κάτι που θα το μάθετε, σε αυτό το άρθρο.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) που θεωρείται ότι θα παρέχουν ένα καλύτερο μέλλον για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Στόχος τους είναι να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι μέχρι το 2030.

Οι στόχοι αναγνωρίζουν ότι ο τερματισμός της φτώχειας και άλλων δυσμενών καταστάσεων πρέπει να συμβαδίζει με πολυάριθμες στρατηγικές που θα προσπαθούν να βελτιώσουν την υγεία και την εκπαίδευση, να μειώσουν την ανισότητα και να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη – όλα αυτά αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής.

Από την άλλη πλευρά, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) είναι ένα αυτορυθμιζόμενο επιχειρηματικό μοντέλο που βοηθά τις εταιρείες να είναι κοινωνικά υπεύθυνες προς τον εαυτό τους, τους μετόχους τους και το κοινό.

Ως εκ τούτου, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης επαναπλαισιώνουν τη συζήτηση για την ΕΚΕ, αναπτύσσοντας και παρέχοντας λύσεις για την επίτευξη των SDGs.

Με την άσκηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι εταιρείες μπορούν να έχουν επίγνωση του είδους του αντίκτυπου που έχουν σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance ESG). Ο καθορισμός μιας στρατηγικής ESG φέρνει την εταιρική σας κοινωνική ευθύνη στο επόμενο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ορίζονται πολυάριθμοι στόχοι που βασίζονται στις τρεις κατηγορίες – περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση. Θα πρέπει όλα να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους και τη δομή της εταιρείας καθώς παράλληλα οφείλουν να  δεσμεύονται πλήρως με μέτρα και προθεσμίες.

Τέλος, για καλύτερη κατανόηση, μπορεί να ειπωθεί ότι η ένοια που δημιουργείτε μέσω της ΕΚΕ ποσοτικοποιείται από τα ESG, όπου μαθαίνετε πώς μπορείτε να έχετε πραγματικό αντίκτυπο σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να αποκαλύψετε το σημείο αναφοράς από το οποίο σχεδιάζετε να βελτιωθείτε.

Ευθυγραμμίζοντας το ESG με τους καθορισμένους στόχους από τον ΟΗΕ, βοηθάτε επίσης την επιχείρησή σας να συνεισφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο και να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα σε άλλες επιχειρήσεις αλλά και στην κοινωνία, στο σύνολο της.

---

Sources:

 

 

 

 

Ακολουθώντας την πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον
Share